[1]
Atkočiūnienė Z.O. and Radiunaitė R. 2011. Žinių vadybos įtaka darnaus vystymosi reikšmėms įgyvendinti organizacijoje. Informacijos mokslai. 58, (Jan. 2011), 56-73. DOI:https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3122.