(1)
Sibrian I. Atminties Komunikacija Archyvuose, Bibliotekose Ir Muziejuose: Tarptautinës Konferencijos Turinys Ir Rezultatai. IM 2008, 44, 133-137.