(1)
Macevičiūtė E. Šiaurės šalių tarpkultūrinės Komunikacijos Tinklo* Konferencija „Kintanti Tapatybė globalėjančiame pasaulyje“. IM 2008, 44, 128-132.