(1)
Janiūnienė E. Informacijos Ir žinių Vadybos aprėptys šiuolaikinėje Organizacijoje*. IM 2008, 44, 124-127.