Atkočiūnienė Z. O., & Radiunaitė R. (2011). Žinių vadybos įtaka darnaus vystymosi reikšmėms įgyvendinti organizacijoje. Informacijos Mokslai, 58, 56-73. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3122