Stonkienė M. (2008). Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje. Informacijos Mokslai, 44, 98-106. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3403