Atkočiūnienė Z. O.; Radiunaitė R. Žinių vadybos įtaka darnaus vystymosi reikšmėms įgyvendinti organizacijoje. Informacijos mokslai, v. 58, p. 56-73, 1 Jan. 2011.