Janiūnienė E. L. Markevičiūtės disertacijos „Informaciniai kokybės vadybos sistemos brandos veiksniai“ apžvalga. Informacijos mokslai, v. 52, p. 114-117, 1 Jan. 2010.