Stonkienė M. Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje. Information and Media, v. 44, p. 98-106, 1 Jan. 2008.