Atkočiūnienė Zenona Ona, and Renata Radiunaitė. 2011. “Žinių Vadybos įtaka Darnaus Vystymosi reikšmėms įgyvendinti Organizacijoje”. Informacijos Mokslai 58 (January), 56-73. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3122.