[1]
Atkočiūnienė Z. O. and Radiunaitė R., “Žinių vadybos įtaka darnaus vystymosi reikšmėms įgyvendinti organizacijoje”, IM, vol. 58, pp. 56-73, Jan. 2011.