Atkočiūnienė Z. O., and Radiunaitė R. “Žinių Vadybos įtaka Darnaus Vystymosi reikšmėms įgyvendinti Organizacijoje”. Informacijos Mokslai, Vol. 58, Jan. 2011, pp. 56-73, doi:10.15388/Im.2011.0.3122.