Stonkienė M. “Lietuvos bibliotekų, Archyvų Ir Muziejų Prievolė Teikti Informaciją Visuomenei: Informavimas, Informacijos Teikimo įtvirtinimas Lietuvoje”. Informacijos Mokslai, Vol. 44, Jan. 2008, pp. 98-106, doi:10.15388/Im.2008.0.3403.