Atkočiūnienė Zenona Ona, and Renata Radiunaitė. “Žinių Vadybos įtaka Darnaus Vystymosi reikšmėms įgyvendinti Organizacijoje”. Informacijos mokslai 580 (January 1, 2011): 56-73. Accessed September 24, 2021. https://www.journals.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3122.