(1)
Karčiauskienė M. J. Jablonskis - žymus Lietuvių Pedagogas. KLB 1962, 5, 39–49.