(1)
Pavilionis R. Apie Kalbos “gėdą.” KLB 2004, 52, 93–96.