Karčiauskienė M. (1962). J. Jablonskis - žymus lietuvių pedagogas. Kalbotyra, 5, 39–49. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1962.18573