Kovačević B.; Štebih Golub B. Verschiedene sprichwörtliche Redensarten – the First Croatian Phraseological Dictionary. Kalbotyra, v. 73, p. 92-103, 28 Dec. 2020.