Auryla V. 1962. “J. Jablonskio Vaidmuo Lietuvių realistinės Vaikų literatūros Raidai”. Kalbotyra 5 (December), 27–38. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1962.18572.