Karčiauskienė M. 1962. “J. Jablonskis - žymus Lietuvių Pedagogas”. Kalbotyra 5 (December), 39–49. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1962.18573.