Karčiauskienė M. (1962) “J. Jablonskis - žymus lietuvių pedagogas”, Kalbotyra, 5, pp. 39–49. doi: 10.15388/Knygotyra.1962.18573.