Pažūsis L. (1977) “Kronika”, Kalbotyra, 28(3), p. 68. doi: 10.15388/Knygotyra.1977.23502.