Žurnalas K. “Kronika”. Kalbotyra, Vol. 3, Dec. 1961, pp. 256–259, doi:10.15388/Knygotyra.1961.18539.