Auryla V. “J. Jablonskio Vaidmuo Lietuvių realistinės Vaikų literatūros Raidai”. Kalbotyra, Vol. 5, Dec. 1962, pp. 27–38, doi:10.15388/Knygotyra.1962.18572.