NIDA SCHOOL CHRONICLE: A BOOK SKETCHING THE ELAPSED TIME
Reviews
Domas Kaunas
Published 2016-11-24
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.67.10184
PDF

How to Cite

Kaunas D. (2016). NIDA SCHOOL CHRONICLE: A BOOK SKETCHING THE ELAPSED TIME. Knygotyra, 67, 226-253. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.67.10184

Abstract

CHRONIK DER SCHULE ZU NIDDEN. HERAUS GEGEBEN VON GITANAS NAUSEDA UND VILIJA GERULAITIENĖ ; TRANSKRIPTI ON, KOMMENTARE – VILIJA GERULAITIENĖ , EINLEITUNG „HENRY FUCHS, DER AUTOR DER NIDDENER SCHULCHRONIK“ (P. 17–33) – NIJOLĖ STRAKAUSKAITĖ. VILNIUS : [PETRO OFSETAS ], 2013. 330, [14] P. : ILIUSTR . – AUF LAGE [900] EXEMP L. – ISBN 978-609-420-298-8. 

NIDOS MOKYKLOS KRONIKA. SUDARĖ GITANAS NAUSĖDA IR VILIJA GERULAITIENĖ, PARENGĖ VILIJA GERULAITIENĖ , PD HABIL. DR. CHRISTIANE SCHILLER , IŠ VOKIEČIŲ KALBOS VERTĖ VILIJA GERULAITIENĖ. ĮVADINIAI STRAIPSNIAI: NIJOLĖS STRAKAUSKAITĖS „HENRY FUCHSAS – NIDOS MOKYKLOS KRONIKOS AUTORIUS “ (P. 15–34); CHRISTIANE’ĖS SCHILLER „NIDOS GYVENTOJAI : JŲ GYVENIMO BŪDAS IR KALBA “ (P. 35–39), VILIJOS GERULAITIENĖS „NIDOS MOKYKLOS KRONIKOS RANKRAŠČIAI , TEKSTO RENGIMO IR VERTIMO NUOSTATOS“ (P. 40–45). VI LNIUS : [PETRO OFSETAS ], 2016. 287, [9] P.: ILIUSTR . – TIRAŽAS [800] EGZ. – ISBN 978-609-420-487-6.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy