Books and Society in Latvia up to 1945
Reviews
Marija Prokopčik
Vilnius University
Published 2019-07-09
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.29
PDF
HTML

Keywords

none

How to Cite

Prokopčik M. (2019). Books and Society in Latvia up to 1945. Knygotyra, 72, 274-280. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.29

Abstract

Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam: rakstu krājums. Latvijas Nacionālā bibliotēka; Galvenais redaktors Andris Vilks; atbildīgā redaktore Sanita Briežkalne. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. 367 p.: diagramma, faksimili, ilustrācijas, portreti, shēmas. ISSN 1691-5941. (Zinātniskie raksti, 4 (XXIV)

PDF
HTML
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy