Knygotyra
Knygotyra
Download

Knygotyra ISSN 0204–2061 eISSN 2345-0053
2020, vol. 75, pp. 330–331 DOI: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.75.70

Gvidas Mikelinis (Guido Michelini, 1951–2020)

mikelinis_in_memoriam.jpg 

Naujos knygos sutiktuvės Lietuvos mokslų akademijoje. Fotografė Virginija Valuckienė

Bebaigiant maketuoti „Kny­gotyros“ 75 tomą gavome liūd­ną žinią – mirė „Knygotyros“ redakcinės kolegijos narys, žymus italų lingvistas ir baltistas, Parmos universiteto profesorius, Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys habil. dr. Gvidas Mikelinis.

G. Mikelinis paliko reikšmingų tyrimų ir atradimų pėdsaką, nuosekliai ir rezultatyviai laikėsi savitos tyrimo krypties. Jo pagrindinių mokslinių interesų taikinyje buvo indoeuropiečių prokalbė. Iš čia ir susidomėjimas bei ypatingas ryšys su lietuvių kalba. 1994 m. pradėjo akademinį darbą Parmos universitete, be kitų dalykų, dėstė baltų filologiją.

Parmos universiteto profesorius buvo teoretikas ir praktikas: dėstomus kursus kūrė remdamasis savo moksliniu įdirbiu. Vilniaus universitete 1981 m. apgynė mokslų kandidato disertaciją Teksto lingvistika ir indoeuropiečių prokalbė, o 1988 m. – daktaro disertaciją Laiko, veikslo ir nuosakos kategorijos ir jų funkcionavimas baltų kalbose. Atliekant šiuos darbus likimas lėmė Universiteto bendrabutyje susipažinti su mokslinės bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotoja Birute Žindžiūte, kuri tapo jo žmona, ištikima rėmėja ir bendramintė. Įgijęs aukštus mokslo laipsnius ir mokslininko pripažinimą, atotrūkiais nuo Parmos skaitė indoeuropiečių ir bendrosios kalbotyros paskaitų kursus Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose, Lietuvos žurnaluose skelbė straipsnius, leidyklose – reikšmingus mokslo veikalus. Jo bibliografiją puošia net vienuolika monografijų. Didžiąją dalį tyrimų skyrė istorinei Mažosios Lietuvos raštijai, kurtai ir publikuotai žymiųjų lietuvių tautos bičiulių. Ypač giliai tyrinėjo lietuviškuosius giesmynus. Jiems skirtos net šešios šaltiniotyrinės monografijos. Vienoje iš jų paskelbti susintetinti apibendrinimai: „Mažosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo Martyno Mažvydo iki XIX a. pabaigos“ (2009). Senieji, tyrimams reikalingi labai reti leidiniai įvairiomis kalbomis atkakliai ieškoti ir surasti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio bibliotekose. G. Mikelinio darbai tyrimo metodika buvo artimi knygotyrai. Atsižvelgiant į tai, akademikas buvo pakviestas tapti žurnalo „Knygotyra“ redaktorių kolegijos nariu. Jis kvietimą priėmė 2013 m. ir nuo to laiko leidinyje aktyviai bendradarbiavo teikdamas straipsnius bei konsultuodamas turinio ir kokybės tobulinimo klausimais.

G. Mikelinis buvo gerai žinomas Lietuvos mokslo bendruomenei ir visuomenei. Jis skaitė pranešimus konferencijose ir paskaitas platesnei auditorijai, tyrimų naujienomis dalijosi Lietuvos mokslų akademijoje ir Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. 2007 m. buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu, o 2009 m. – Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademiku.

Ankstyva G. Mikelinio netektis padarė didelę žalą pasaulio lituanistikai ir lietuvių knygotyrai. Bičiulio atminimą išsaugosime, darbais – naudosimės. Nuoširdžiai užjaučiame mielą kolegę Birutę, dukrą Martiną, sūnų Emilį ir kitus artimuosius.

„Knygotyros“ redaktorių kolegija

Received: 2020 12 05
Copyright © 2020 Redaktorių kolegija. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.