[1]
Dreimane J. 2016. LATVIAN WRITER AS A PUBLISHER OF HIS OWN WORKS: EDUARDS FREIMANIS’ (1921–2005) CASE. Knygotyra. 66, (Jun. 2016), 173-190. DOI:https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10023.