[1]
Žukas V. 1967. Iš „Kultūros“ bendrovės istorijos. Knygotyra. 6, (Dec. 1967), 185–188.