[1]
Žukas V. 1967. Prie A. Vienuolio kūrinių spausdinimo istorijos. Knygotyra. 6, (Dec. 1967), 201–208.