(1)
Bončkutė R. Citations from Theodor Lepner’s “Prūsų lietuvis” in Simonas Daukantas Work “Būdas senovės lietuvių, kalnėnų Ir žemaičių.” BS 2018, 71, 161-196.