(1)
VAITKEVIČIŪTĖ V. LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS RETŲ KNYGŲ IR RANKRAŠČIŲ SKYRIAUS PALEOTIPŲ RINKINYS. BS 2011, 56, 135-148.