(1)
Žukas V. Iš „Kultūros“ bendrovės Istorijos. BS 1967, 6, 185–188.