(1)
Žukas V. Prie A. Vienuolio kūrinių Spausdinimo Istorijos. BS 1967, 6, 201–208.