(1)
BRAZIŪNIENĖ A. BIBLIOTEKININKYSTĖS IR INFORMACIJOS MOKSLŲ BEI KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS INSTITUTAI 2008 METAIS. BS 2009, 53, 281-286.