Petreikis T. (2017). THE OLD MEMORY PATHS OF KRISTIJONAS DONELAITIS. Knygotyra, 69, 253-263. https://doi.org/10.15388/kn.v69i0.10976