Bončkutė R. (2018). Citations from Theodor Lepner’s “Prūsų lietuvis” in Simonas Daukantas work “Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių”. Knygotyra, 71, 161-196. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.71.7