PETREIKIS T. (2011). VARNIAI BOOKSTORE ADVERTISEMENT OF 1853. Knygotyra, 57, 246-252. https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1477