Bončkutė R. Citations from Theodor Lepner’s “Prūsų lietuvis” in Simonas Daukantas work “Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių”. Knygotyra, v. 71, p. 161-196, 19 Dec. 2018.