Navickienė A. Pokalbis su ilgamečiu „Knygotyros“ redaktoriumi akademiku Domu Kaunu. Knygotyra, v. 73, p. 7-15, 13 Jan. 2020.