Žukas V. Iš „Kultūros“ bendrovės istorijos. Knygotyra, v. 6, p. 185–188, 1 Dec. 1967.