Žukas V. Prie A. Vienuolio kūrinių spausdinimo istorijos. Knygotyra, v. 6, p. 201–208, 1 Dec. 1967.