Petreikis, Tomas. 2017. “THE OLD MEMORY PATHS OF KRISTIJONAS DONELAITIS”. Knygotyra 69 (October), 253-63. https://doi.org/10.15388/kn.v69i0.10976.