Bončkutė, Roma. 2018. “Citations from Theodor Lepner’s “Prūsų lietuvis” in Simonas Daukantas Work ‘Būdas senovės lietuvių, kalnėnų Ir žemaičių’”. Knygotyra 71 (December), 161-96. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.71.7.