Žukas V. 1967. “Prie A. Vienuolio kūrinių Spausdinimo Istorijos”. Knygotyra 6 (December), 201–208. https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/27283.