Petreikis T. (2017) “THE OLD MEMORY PATHS OF KRISTIJONAS DONELAITIS”, Knygotyra, 690, pp. 253-263. doi: 10.15388/kn.v69i0.10976.