Bončkutė R. (2018) “Citations from Theodor Lepner’s “Prūsų lietuvis” in Simonas Daukantas work ‘Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių’”, Knygotyra, 710, pp. 161-196. doi: 10.15388/Knygotyra.2018.71.7.