[1]
Bončkutė R., “Citations from Theodor Lepner’s “Prūsų lietuvis” in Simonas Daukantas work ‘Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių’”, BS, vol. 71, pp. 161-196, Dec. 2018.