[1]
NAVICKIENĖ A., “PIRMIEJI XIX a. EMIGRACINĖS SPAUDOS PAMINKLAI: PARYŽIUJE IŠĖJUSIOS KIPRIJONO JUOZAPO ZABIČIO-NEZABITAUSKIO KNYGELĖS”, BS, vol. 50, pp. 97-113, Jan. 2015.