Bončkutė R. “Citations from Theodor Lepner’s “Prūsų lietuvis” in Simonas Daukantas Work ‘Būdas senovės lietuvių, kalnėnų Ir žemaičių’”. Knygotyra, Vol. 71, Dec. 2018, pp. 161-96, doi:10.15388/Knygotyra.2018.71.7.